Лаванда в ноябре

Надежда ПЕТРОВА, Собеседник. - 6.12.2016 г.